Distance Sales Agreement

Satış sözleşmesi

1. SAYFA

1.1. SATICI:

Güzeloba Mah, Rauf Genktash Kad. No; 56 / 102 Muratpaşa / Antalya

+905073958260

info@u-concert.com

1.2. ALICI ("TÜKETICI"):

u-concert.com adresinden bilet satın alırken bu sözleşmeye rıza gösteren herhangi bir gerçek veya tüzel kişi

- Adı Soyadı

- Adres

- Telefon

- E-posta adresi.Toplanan veriler:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ tarafından u-concert.com internet sitesinden online olarak siparişi verilen aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen biletin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre saptanmasıdır.


3. BILETLER, ÖDEME VE TESLIMAT YÖNTEMLERI, GERI ÖDEMELER

3.1 Konserin adı, yeri ve saati u-concert.com'da listelenir. "MÜŞTERİ" biletini seçtiğinde (sektör, sıra, koltuk) fiyatlar KDV dahil olarak verilir. Satın alma öncesinde "MÜŞTERİ" tarafından seçilecek ödeme ve teslimat yöntemleri de belirtilir.

3.2 Ödeme yöntemi: Kredi kartı ile ön ödeme (tek ödeme)

Ödemeler kredi kartı veya banka havalesi/elektronik transfer yoluyla yapılır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek taksitli, vadeli vb. ödeme imkanı sağlayabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın kendi inisiyatifinde yürütülmekte olup, şirketimizce bilinmesi halinde internet sitemizde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

3.3 İade/iade prosedürü:

MÜŞTERİ'nin cayma hakkını kullanması veya sipariş edilen BİLET'in çeşitli nedenlerle temin edilememesi veya MÜŞTERİ'ye yapılacak iadenin hakem heyeti tarafından belirlenmesi halinde, ödeme seçeneklerine bağlı olarak iade prosedürü aşağıda açıklanmıştır:

  1. MÜŞTERİ'nin Bilet'i kredi kartı ile tek seferde satın alması durumunda, iade hesabına toplu olarak yapılacaktır. MÜŞTERİ'nin Bilet'i Banka'nın izin verdiği şekilde taksitli olarak satın almış olması halinde, Banka MÜŞTERİ'ye iadeyi satın alma sırasında belirlenen taksit sayısına göre taksitli olarak yapacaktır. SATICI'nın Bilet bedelinin tamamını tek seferde Banka'ya ödemesinden sonra, banka POS terminalleri aracılığıyla MÜŞTERİ'nin kredi kartına taksitli ücret iadesi yapılması durumunda, tarafların haksız muameleye maruz kalmaması için gerekli iadeler Banka tarafından ilgili tarafın hesaplarına taksitli olarak aktarılacaktı.
  2. Banka havalesi/e-posta ile ödeme yapılması durumunda geri ödeme prosedürü.  İade, MÜŞTERİ'den banka hesap bilgileri talep edilerek, MÜŞTERİ'nin belirttiği hesaba banka havalesi ve elektronik transfer yoluyla yapılacaktır (hesap ödeme adresinde belirtilen kişi adına veya üye kullanıcı adına açılacaktır). SATICI, Bilet tutarının tamamını tek seferde Banka'ya iade edecektir.

MÜŞTERİ, bu iade/iade prosedürlerini okumayı ve kabul etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.4 Teslimat yöntemi ve adres:

Teslimat adı ve adresi verilen MÜŞTERİ'ye e-posta (ELEKTRONİK FATURA) yukarıda ile yapılır. ELEKTRONİK BİLET ücreti değişiklik gösterebilir ve siparişin toplam tutarına eklenir. Bu ücret bilet fiyatına dahil değildir. MÜŞTERİ sipariş verirken yanlış adres vermiş olsa dahi, Şirketimizin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği kabul edilir. Bu nedenle SATICI, MÜŞTERİ'nin bileti zamanında teslim alamamasından doğacak hiçbir zarar veya masraftan sorumlu olmayacaktır.

4. PARA IADESI HAKKI:

MÜŞTERİ, etkinliğin iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda para iadesi alma hakkına sahiptir. SATICI, MÜŞTERİ'yi iptal veya erteleme konusunda e-posta yoluyla (siparişte belirtilir) bilgilendirecektir. Para iadeleri, iptal edilen veya ertelenen tarihten sonraki 14 gün içinde yapılabilir.


5. GENEL HÜKÜMLER:

5.1 MÜŞTERİ, https://u-concert.com/ internet sitesinde yer alan Bilet sözleşmesine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

5.2 Biletlerin en geç etkinlik günü teslim edilmesi gerekmektedir. Web sitesi, ödeme yapıldıktan sonra biletleri sipariş sırasında belirtilen e-postaya otomatik olarak gönderir

5.3. MÜŞTERİ'nin yanlış bir e-posta adresi girmiş olması halinde, biletin teslim edilmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.4. Sözleşme konusu biletin teslim edilebilmesi için sözleşme bedelinin MÜŞTERİ tarafından seçilen ödeme yöntemi ile ödenmesi gerekmektedir. Bilet bedelinin ödenmemesi veya herhangi bir nedenle banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI bileti teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

5.5 Biletin tesliminden sonra MÜŞTERİ'ye ait kredi kartının MÜŞTERİ'nin kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce yasa dışı veya usulsüz olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun bilet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, bilet SATICI tarafından tazminatsız olarak iptal edilebilir.

6. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ:

Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşme ile bağlantılı her türlü uyuşmazlık Türk mahkemelerinde görülecektir ve uygulanacak hukuk Türk hukukudur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan miktara ilişkin uyuşmazlıklarda, MÜŞTERİ'nin işlem yaptığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyetleri; bu miktarı aşan uyuşmazlıklarda ise MÜŞTERİ'nin işlem yaptığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketiciyi koruma mahkemeleri yetkilidir.

MÜŞTERİ'nin siparişi gerçekleştirmesi halinde, MÜŞTERİ işbu Sözleşme'nin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.